(Creatief) systemisch en contextueel werken

Jij behoort tot een systeem. Je hebt een vader en moeder, die elk op hun beurt ook weer een vader en moeder hebben. Je hebt misschien broers en zussen en misschien heb je zelf inmiddels ook wel kinderen.

Vanuit jouw opvoeding heb je waarden en normen meegekregen die je gevormd hebben en geleerd hebben het leven aan te gaan zoals jij dat nu doet. In jouw relaties, werk, school, vriendschappen, etc. Ook jouw ouders hebben normen en waarden meekregen vanuit hun ouders. En jij geeft jouw normen en waarden weer door aan jouw kinderen. Zij zullen jouw handelen als voorbeeld nemen en eigen maken.

Wanneer je vast loopt, bijvoorbeeld in je relatie, vriendschap, werk, school of in het leven algemeen is dit bijna altijd terug te herleiden naar het systeem waar jij uitkomt. Waar bepaalde waarden of overtuigingen voor anderen in jouw systeem helpend waren, hoeft dat voor jou niet zo te zijn. Maar toch zet jij ze zo in, omdat dat is wat jij geleerd hebt. Bij systemisch werken is jouw plek binnen het systeem van groot belang. Als jij op de verkeerde plek in het systeem staat, of iemand anders, dan brengt dat altijd disbalans wat problemen veroorzaakt. Het is dus zaak om te zorgen dat het systeem zoveel mogelijk in balans komt.

Door jouw systeem in kaart te brengen kun je de oorzaak van bepaalde patronen, waarden en overtuiginen in beeld brengen. Vanuit een helikoptervieuw kun jij kijken naar jezelf en jouw systeem. Dit is een inzichtgevend en helend proces,

Creatief Opstellen:

In een creatieve opstelling zet je een vraag centraal die je voor jezelf helder wilt hebben. Door gebruik te maken van creatieve middelen die de deelnemers in jouw systeem representeren maak je een beeld van jouw systeem in een eerste uitgangspositie.  Vandaaruit wordt gevoeld en gekeken wat de plek van de creatieve middelen jouw geven en wat dit zegt over de systeempatronen. Door met de creatieve middelen te bewegen op het veld kunnen er nieuwe gevoelens en inzichten ontstaan en zal er helderheid over jouw situatie ontstaan.

Ik maak tijdens opstellingen gebruik van houten poppetjes, vloerankers, flessen, kussens, kunstof dieren.

https://www.jolandavleugel.nl/creatief-opstellen

 

 

 

“Een taal erbij”

Een taal erbij is een contextuele kijkswijze, waarbinnen de onderliggende relaties in een systeem belangrijker zijn dan de plek die iemand in het systeem inneemt. Het brengt onderliggende verbindingen in beeld en de effecten van die verbindingen.

Een zieke ouder die steeds beroep moet doen op zijn kind kan ervoor zorgen dat het kind zich niet meer kan ontwikkelen. Het moet teveel al volwassen zijn. Dit  geeft op latere leeftijd problemen bij het kind. 

De ruziende ouders in scheiding willen allebei iets anders voor het kind. Het kind weet niet meer voor wie het moet kiezen en komt in loyaliteitsconflict. Het krijgt gedragsproblemen of komt niet meer tot leren.

Het gezin waar een ouder overlijd en waarbij de andere ouder de rouw aangaat door hard te gaan werken en nooit stil te staan bij het verdriet. Het kind, wat wel voelt maar geen beschikbare ouder vindt om het gevoel mee te delen, komt klem te staan en raakt depessief. 

De vader die van zijn vader leerde dat met harde hand opvoeden een prima manier is. En deze manier doorgeeft aan zijn kind. Maar ziet dat dit zijn kind schaadt. Maar wat dan? Hij heeft niet anders geleerd.

Het zijn enkele voorbeelden die met Een taal erbij in beeld gebracht kunnen worden. Voor ouders én kinderen, individueel, als gezin of als stel.

In Een taal erbij staat de interne en externe diagloog van de cliënt centraal. In het hier en nu én die van het verleden. Het gebruik van materiaal- duplo en playmobil poppetjes en ander materiaal- zorgt ervoor dat de cliënt zijn situatie  in één oogopslag kan overzien, erkenning zal vinden in het beeld en de kans krijgt om met het beeld te spelen en te bewegen zodat er andere, nieuwe verbindingen onstaan.

Een taal erbij is goed in te zetten bij:

  • rouw en verlies ( in de ruimste zin van het woord)
  • (echt) scheiding
  • ziekte binnen het gezin
  • probeleemgedrag bij kinderen

https://dekontekstgooisemeren.nl/methodiek/

Vechtscheiding in beeld
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial