Autisme

Dramatherapie is een uitstekende behandelmethode voor mensen met een autisme-spectrum-stoornis (ASS), hierna genoemd autisme.

Middels rollenspel worden nieuwe vaardigheden ontwikkeld en ingesleten, zodat ze in de praktijk kunnen worden toegepast. Denk hierbij aan:

  • contact maken en onderhouden
  • een gesprek beginnen
  • een vraag stellen
  • voor jezelf opkomen

Daarnaast leert de cliënt emoties te herkennen bij zichzelf en anderen en hier adequaat op te reageren.

Een ander belangrijk aspect van de behandeling is het ontwikkelen van de eigen ‘ik’. Wie ben ik? Wat zijn mijn hobby’s? Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen? Waar houd ik van of juist niet? Essentieële zaken in de ontwikkeling van autonomie, die door mensen met autisme vaak niet automatisch herkent worden bij zichzelf. Het scheppen van een refentiekader geeft de cliënt herkenning en houvast.

Door het ontwikkelen van de eigen ‘ik’ worden ook het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt vergroot. Het ontwikkelen van persoonsafhankelijkheid naar zelfstandigheid is één van de doelen die in dramatherapie aan bod komen.

Ik maak in de behandeling gebruik van technieken uit de Geef me de 5 methode. ( http://geefmede5.nl ) Bijvoorbeeld:

  • het gebruik van de 5 puzzelstukken om te begrijpen waarom een cliënt moeilijk tot handelen komt
  • het herkennen van een punthoofd en hoe hiermee om te gaan
  • het ordenen van ‘mappen’ en het sluiten van openstaande ‘mappen’
  • het omgaan met niet ingevulde tijd

Niet alleen de cliënt, ook de omgeving heeft vaak behoefte aan ondersteuning. Daarom ondersteun ik ouders/ verzorgers, school en/ of werkgevers in het vinden van de juiste handvatten en aanpassingen.

Mensen met autisme hebben vaak langer de tijd nodig om een vaardigheid eigen te maken en in te slijten. Hierdoor duurt de behandeling vaak een langere periode.

Vaak is er via het centrum voor jeugd en gezin (CJG) of de gemeente een mogelijkheid om een Persoongebonden budget (PGB) aan te vragen voor de behandeling. Informatie hierover vindt je via het plaatselijke CGJ. Een verwijzing van de huisarts is hierbij van belang.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial