Hoe komt het toch dat het ene mens van nature nieuwe situaties als uitdagingen ziet en deze met twee handen aanpakt, terwijl een ander in dezelfde situatie alleen maar beren op de weg ziet?  Ofterwijl..waarom is bij de ene het glas altijd halfvol en bij de ander altijd half leeg? 

Naast ervaringen die je in je leven opdoet, die goed of slecht voor je uitpakken en daarmee invloed hebben op je (zelf)vertrouwen, heeft de manier waarop je situaties aangaat alles te maken met je mindset. Heb jij een fixed mindset? Of heb jij een grotwh mindset?

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck deed uitgebreid onderzoek naar prestatie en succes en ontdekte dat naast vaardigheden en talent, succes ook afhangt van de mindset.

Maar wat is nou een fixed mindset? En wat is nou een growth mindset? 

Fixed mindset:

Bij een fixed mindset (in het Nederlands statische mindset genoemd) ga je ervan uit dat je intelligentie en capaciteiten vast staan en je hierin dus niet meer kan ontwikkelen. Mensen met een fixied mindset staan vaak niet open voor nieuwe situaties of nieuwe vaardigheden te leren, omdat ze bang zijn te falen. Ze zijn immers misschien niet capabel genoeg in hun beleving.

Iemand met een fixed minset geeft gauw op en reageert vaak negatief op situaties. Inspannen om nieuwe dingen te leren voelen als zinloos. ” je kan iets, of je kan iets niet”.

De fixid mindset belemmerd de prestaties en heeft een negatieve invloed op de gedachtegang. Dit heeft weer een slechte invloed op de leerontwikkeling. Niet alleen bij kinderen, dit geldt ook voor volwassenen!

Growth mindset

Bij de growth mindset (groeiende mindset in het Nederlands)  gaan mensen ervan uit dat je basiskwaliteiten en talenten te ontwikkelen zijn als je er maar moeite voor wilt doen.

Intelligentie is te ontwikkelen en daarom zijn mensen met een growth mindset vaak leergierig.

Iemand met een growth mindset is blij met uitdagingen en geeft niet op bij tegenslag. Hij leert van feedback en neemt een voorbeeld aan successen van anderen.

Mensen met een growth mindset hebben een positieve gedachtegang. Dankzij deze mindset bereik je een steeds hoger niveau.

In onderstaand schema staan de verschillen duidelijk langs elkaar.

mindset, carol dweck, fixed mindset, growth mindset, groeimindset, starre mindset, statische mindset,

De invloed van feedback op de mindset

Al van jongs af aan ontvangen we veel feedback op ons handelen. Dit is in de vorm van complimenten maar ook in de vorm van kritiek: wat kan beter? En hoe kan het beter? 

De manier waarop we feedback ontvangen heeft veel invloed op hoe we onze mindset ontwikkelen. Wanneer we steeds feedback krijgen op onze prestaties zullen we eerder een fixed mindset ontwikkelen. Immers, je krijgt reactie op hoe goed je iets deed en niet op de inspanning die je ervoor leverde. Feitelijk wordt er dus gecomplimenteerd op je talent en kennis.

Wanneer je feedback krijgt op je inspanning om een doel te bereiken, zul je eerder een growth mindset ontwikkelen. De omgeving ziet dat je je best gedaan hebt om iets zo goed mogelijk te doen, en dat wordt benoemd. Hierdoor zul je meer vertrouwen ontwikkelen om  in de toekomst nieuwe dingen met een positieve instelling aan te gaan waardoor je je talenten en kwaliteiten kunt blijven ontwikkelen. 

(Bron: wij-leren.nl

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial